رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از افزایش یک تا دو درجه ای دمای هوا در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، حسن خدابخش گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق استان در 24 ساعت آینده یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

وی افزود: تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جو به نسبت پایدار تا سه روز آینده بر روی استان اصفهان است.