با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،  وزیر علوم با صدور حکمی، دکتر سیدمهدی ابطحی را به سمت رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب کرد.

در بخشی از این حکم خطاب به ابطحی آمده است:

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب‌عالی و بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری به موجب این حکم به سمت رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان منصوب می‌شوید. امید دارم:عامل مؤثر با مدیران اجرایی استان برای توسعه هر چه بیشتر شهرک و حل مشکلات پیش روی توسعه کسب و کار مؤسسات، همراهی و همکاری با نقش آفرینان اصلی در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی منطقه و ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر در ارتقای آن و زمینه سازی برای بهره گیری گسترده تر دانشگاهیان از ظرفیت‌های فراهم شده در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مورد اهتمام جنابعالی و همکاران در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار گیرد.

دکتر سید مهدی ابطحی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی دوره کارشناسی خود را در رشته راه و ساختمان در دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد عمران راه و ترابری را در دانشگاه علم و صنعت و دکترای عمران راه و ترابری را از دانشگاه علم و صنعت دریافت کرده است.

ابطحی تاکنون چاپ بیش از 70 مقاله در نشریات علمی معتبر داخلی و بین‌المللی و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی، تألیف سه جلد کتاب و ثبت پنج اختراع را در کارنامه فعالیت علمی و دانشگاهی خود دارد.