مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از دفتر موج در استان  اصفهان بازدید کرد.

سید رضا جعفریان به همراه معاونان خود در بازدید از دفتر خبرگزاری موج با خبرنگاران این دفتر به گفت‌وگو پرداخت.