مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان از تعطیلی مجتمع پتروشیمی آبادان به دلیل شوری آب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج  خوزستان، محسن کعب عمیرگفت: شوری بیش از حد آب در آبادان به تمام لوله های مجتمع به رغم اینکه چند روزی این خسارت وارد کرد، در انتها نیز بنا بر تصمیم  مسئولان شرکت تمامی واحدهای مجتمع تعطیل شد.

وی تصریح کرد: افزایش شوری آب رودخانه بهمنشیر  مجتمع پتروشیمی آبادان نیز برای جلوگیری از آسیب فنی به تجهیزات این شرکت تعطیلی و همچنین با توجه به مصرف آب در چرخه تولید مجتمع پتروشیمی آبادان و به منظور تامین آب آشامیدنی شهروندان آبادانی فعالیت واحدهای عملیاتی مجتمع پتروشیمی آبادان متوقف شد.

وی یادآور شد: تا برطرف شدن مشکل شوری آب این تعطیلی نیز ادامه دارد.

گفتنی است؛ شوری آب آبادان و خرمشهر  بیش از یکماهزندگی مردم را مختل کرد.