مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از تشکیل 62 شرکت تعاونی روستایی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علیرضا تیغ ساز گفت:در سه ماهه اول سال جاری 13 شرکت تعاونی روستایی در هشت شهرستان استان اصفهان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 2690 نفر عضو این شرکت های تعاونی شده اند، افزود:  در مجموع بالغ بر هفت هزار میلیون ریال در شرکت های تعاونی روستایی سرمایه گذاری شده و  برای 758 نفر فرصت شغلی ایجادشده است.

تیغ ساز اظهار داشت:  تعاونی های تشکیل شده در زمینه های مختلف از جمله گردشگری و هتل داری، کشاورزی، فرش دستباف، صنایع دستی فعالیت خود را آغاز کرده اند.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: از زمان اجرای طرح روستا تعاون تاکنون 62 شرکت تعاونی روستایی در اصفهان با 3368 نفر عضو و سرمایه گذاری دوازده هزار میلیون ریال تشکیل  شده و برای 1649 نفر فرصت شغلی ایجاد نموده است.