رییس اداره محیط زیست شهرستان لنجان ازاجرای طرح نجات ماهیان گرفتاردر زاینده رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فاطمه محمدی گفت: در پی وقوع خشک شدن رودخانه زاینده رود طرح نجات ماهیان گرفتار در گودال‌های رودزخانه زاینده رود اجرا شد.

وی افزود: در پی وقوع خشک شدن رودخانه زاینده رود این اداره با همکاری دیگر دستگاه ها ماهیان گرفتار در آخرین گودال های باقی مانده را نجات دادند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان لنجان بیان داشت: در طرح نجات ماهیان گرفتاردر زاینده رود حدود ۲۰هزار قطعه ماهی نجات یافته و در بالادست سد چم آسمان این شهرستان رها سازی شد.