انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای کار شهرداری رشت صبح امروز با حضور اعضای شورای کار در دفتر مدیرکل کار،تعاون و رفاه اجتماعی گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، در این جلسه جواد شهند، امیر ترومیده، علی مهدوی، سعید بشری، شهرام مومنی، سیروس ملایی، مجتبی شهرستانی، اسماعیل حسن خواه، مصطفی مهاجر از اعضای شورای کار شهرداری رشت حضور داشتند.

در این جلسه با رای حداکثر اعضا جواد شهند با ۹ رای به عنوان رئیس شورای کار شهرداری، امیر ترومیده، نائب رئیس شورای کار، سعید بشری، خزانه دار و علی مهدوی به عنوان منشی انتخاب شدند.

انتخاب شورای کار شهرداری رشت

محمود ایزددوست، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی گیلان در این جلسه شورای کار را بازوی توانمندی برای شهرداری رشت دانست و افزود: شورای کار شهرداری رشت تا دو سال اعتبار رسمی و قانونی دارد.

وی شورای کار شهرداری رشت را بزرگترین شورای کار گیلان عنوان کرد و گفت: این شورای کار می تواند الگویی برای سایر ادارات باشد.