ظهر امروز زمین لرزه ای به قدرت سه ریشتر خور در شرق اصفهان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج، زلزله ای به بزرگی سه ریشتر ظهر امروز خور در شرق استان اصفهان را لرزاند.

این زمین لرزه که در ساعت ۱۳ و ۳۴ دقیقه ظهر امروز رخ داد تاکنون خسارت جانی نداشته است.

زمین لرزه خور، در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داد.