مدیر پروژه خدمات فنی یکپارچه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران گفت: شرکت ملی حفاری ایران در پروژه های افزایش، حفظ و نگهداشت تولید نفت با ارایه خدمات یکپارچه فنی و مهندسی برای نخستین بار بدون حضور دکل حفاری را عهده دار شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، رامتین طهماسبی پور بیان کرد: شرکت ملی حفاری ایران برای نخستین بار اجرای پروژه های افزایش، حفظ و نگهداشت تولید نفت را از طریق ارایه خدمات یکپارچه فنی و مهندسی از صفر تا 100 بدون حضور دکل حفاری عهده دار شد.

طهماسبی پور گفت: این خدمات در حیطه مسئولیت معاونت مدیرعامل در امور فنی و مهندسی صورت می پذیرد و در اجرای آن مدیریت ها و بخش های مختلف پشتیبانی شرکت همکاری و همیاری دارند.

وی گفت: نخستین پروژه از این دست بر اساس توافق میان این شرکت و شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) از شهریور سال گذشته در میدان نفتی آزادگان جنوبی به اجرا در آمده است.

مدیر پروژه خدمات فنی یکپارچه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران عنوان کرد: این پروژه با هدف تولیدی کردن 50 حلقه چاه در این میدان اجرا و در این راستا تاکنون با احیا سازی هفت حلقه چاه شاهد افزایش تولید به میزان تقریبی هشت هزار و 200 بشکه در روز بوده ایم.

 طهماسبی پور ادامه داد: همسو با اجرای این پروژه در این مدت با انجام اسید کاری گسترده بر روی چاه شماره 107 به عنوان اولین چاه کاندید اسیدکاری گسترده با همکاری مدیریت خدمات سیمان و انگیزش چاه پس از آزمایش سطحی و درون چاهی و جریان دادن چاه ، دبی آن به تقریب 400 بشکه در روز افزایش یافت.

وی بیان کرد: همچنین در مدت پیش گفته انجام عملیات مانده یابی یک حلقه چاه با حضور دکل میسر گردید که پیش از آن تعمیر با دکل امکان پذیر نبود و مانده یابی (خارج سازی 3SV ) یک حلقه چاه دیگر با بکارگیری لوله مغزی سیار با همکاری گروه چاه پیمایی انجام گردید.

طهماسبی پور در زمینه نحوه احیا سازی چاه ها تشریح کرد: پس از پایان عملیات حفاری و تکمیل چاه توسط دکل با توجه به وجود سیال تکمیلی درون چاه و در مواقعی عدم امکان احیا چاه در حضور دکل، اقداماتی نظیر جابجایی سیال درون چاه با آب ، گازوئیل و سپس تزریق اسید با کاربست لوله مغزی سیار مدنظر قرار می گیرد.

مدیر پروژه خدمات فنی یکپارچه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: پس از انجام این مراحل و جریان دادن چاه و تحلیل رفتار مخزن و آزمایشات سطحی در صورت عدم حصول نتیجه عملیات تزریق نیتروژن، جریان دادن بر روی کاهنده های مختلف و مجدد آزمایشات سطحی و بررسی رفتار مخزن و همچنین آزمایش ثبت دما و فشار در سطح و درون چاه و شاخص بهره دهی و تعیین کاهنده مناسب برای بهره دهی مفید چاه اعمال می گردد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر نیز احیا سازی سه حلقه چاه دیگر در مراحل اجرا قرار دارد، افزود: شرکت ملی حفاری ایران آمادگی همکاری و ارایه خدمات فنی و مهندسی بدون حضور دستگاه حفاری به تمامی شرکت های بهره بردار در زمینه عملیات احیای چاه های آماده تولید یا در حال بهره برداری که به دلایلی دچار افت تولید می شوند را دارد.

مدیر پروژه خدمات فنی یکپارچه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه حسب نیاز تجهیزات و اقلام مورد استفاده در این پروژه از محل امکانات موجود و داشته های متخصصان شرکت تامین گردید، خاطرنشان کرد: در انجام پروژه خدمات فنی یکپارچه به چاه های میدان نفتی آزادگان جنوبی که از سوی این شرکت در حال انجام است مدیریت های خدمات فنی، خدمات ویژه حفاری، خدمات سیمان و انگیزش چاه، ایمنی و فوریت های پزشکی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حراست و مدیریت خدمات شرکت همکاری موثر و مستمر دارند.

طهماسبی پور در پایان از همکاری و رهنموردهای مجری طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در شرکت مهندسی و توسعه نفت در خصوص انجام کار با کیفیت مناسب و شتاب بخشی در اجرای پروژه قدردانی کرد.