مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان ازبرگزاری دومین دوره بومینو در جمعیت هلال احمر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محسن مومنی بیان داشت:دومین دوره بومینو با پرداختن به موضوعاتی چون مفاهیم اولیه کارآفرینی در جمعیت هلال احمر اصفهان تا فردا ادامه دارد.

وی افزود: دومین دوره بومینو، چهار روزه شامل کارگاه های آموزشی کارآفرینی و مبانی کسب و کار در هلال احمر استان به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در اصفهان، ویژه جوانان با ظرفیت و با حضور 60 نفر در مرکز بین المللی آموزش‎های تخصصی جمعیت هلال احمر استان برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به اینکه برای داشتن جامعه‌ای پویا و توسعه یافته به نوجوانان و جوانان با انگیزه، مصمم و با نشاط و دارای روحیه کارآفرینی نیاز است، افزود:به همین منظور معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان با هدف ارتقای توانمندی ها و قابلیت ‌های کارآفرینانه در جوانان، کارگاه های آموزشی کارآفرینی و مبانی کسب و کار را برگزار می‌کند.