یک پرنده سارگپه توسط یک دوستدارپرندگان و طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست در مبارکه تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یک پرنده سارگپه توسط طبیعت دوستان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تحویل داده شد.

یک پرنده سارگپه با هماهنگی با محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست مبارکه به باغ وحش صفه منتقل گردید.

گفتنی است؛ سارگَپه پرنده‌ای شکاری است کوچک‌تر از عقاب با جثه‌ای متوسط و تو پُر، سری کوچک و گرد روی گردنی کلفت، بال‌های پهن و دم کوتاه و رنگ پر و بال بسیار متنوعی دارد.