کسری غفوری به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس گروه ملی فولاد ایران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، طی مراسمی کسری غفوری به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس گروه ملی فولاد ایران معرفی شد.

در کارنامه کاری غفوری، ریاست هیات مدیره و قائم مقام شرکت صنعتی معدنی گروه توسعه ملی، عضو هیات مدیره شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران و مدیریت بازرگانی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری ثبت شده است.