سرپرست فرمانداری لاهیجان گفت: از تعداد طرح‌های ارائه شده به دبیرخانه 119 طرح با اعتبار 95میلیارد و 827میلیون ریال از سوی استان تصویب و به بانک های عامل معرفی شد

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، امیر جانبازی سرپرست فرمانداری لاهیجان  گفت: طرح هایی به کارگروه اشتغال استان ارسال شده که در صورت تصویب، برای حدود یک هزار و 555 نفر در شهرستان فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی گفت: تا به امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان تعداد 297 طرح در قالب بسته‌های اشتغال (فراگیر و روستایی) بااعتباری به مبلغ بیش از 840 میلیارد و 373 میلیون ریال تصویب و جهت بررسی نهایی به دبیرخانه استان ارسال‌شده است.

کارگروه اشتغال

جانبازی افزود: از تعداد طرح‌های ارائه شده به دبیرخانه 119 طرح با اعتبار 95میلیارد و 827میلیون ریال از سوی استان تصویب و به بانک های عامل معرفی شده و از این مبلغ 9 میلیارد و 469 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت گردید.

گفتنی است؛ جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان حسب دستور سرپرست فرمانداری لاهیجان تا رسیدن به نتیجه نهایی در هفته دو روز جهت بررسی طرح ها تشکیل می‌گردد