بهرام رشیدی نیا در اعلامی، از انتصاب احسان جهانیان به عنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، بر اساس این اعلام، سید موسی خادمی در حکمی، احسان جهانیان را به عنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان منصوب کرد.

بهرام رشیدی نیا مدیرکل استانداری لرستان در این رابطه، گفت: با حکم استاندار لرستان، احسان جهانیان که مدیرکلی امنیتی و انتظامی استانداری و فرمانداری شهرستان الیگودرز از جمله مسوولیت‌های او در سالهای اخیر بود به عنوان سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری لرستان منصوب شد.

گفتنی است پیش از این، حمید کشکولی این مسوولیت را بر عهده داشت که ماه گذشته با حکم استاندار لرستان به عنوان فرماندار الیگودرز منصوب و معرفی شد.

خبرگزاری موج، این انتصاب را به احسان جهانیان و مجموعه استانداری لرستان تبریک می‌گوید.