مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت:١۴ هزار نفر در زندان‌های استان اصفهان حضور دارند که ۴٧ درصد از آن‌ها مربوط به جرائم مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، احمد خسروی وفا در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه  با اشاره به اینکه ۴٧ درصد جرائم در استان اصفهان مربوط به جرائم مواد مخدر است، اظهار داشت: علت این مسأله ماندگاری بیشتر این جرم در زندان می باشد.

وی افزود: در سال گذشته یک میلیون و١٧١ هزار و ۶١٢ پرونده ورودی به  دادگستری داشته ایم  که یک میلیون و ١۵٣ هزار پرونده منجر به صدور رای شده است.

خسروی وفا بیان داشت: در سال۹۲ بیش از ۱۵هزار پرونده مُسن بالای دوسال داشته ایم که این میزان در سال۹۶ به هزار و۸۳۲ پرونده کاهش پیدا کرده است.

توهین به اشخاص و سرقت در صدر اتهامات استان اصفهان

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: توهین به اشخاص با ۴٠ هزار، سرقت با ٣٩ هزار، ایراد صدمه تصادف رانندگی ٣٧ هزار، ضرب و جرح ٣۶ هزار، تجدید ٢٨ هزار، تخریب ١۵ هزار، کلاهبرداری ١۴ هزار، خیانت در امانت١۴ هزار، افترا ١٢ هزار و تحصیل مال نامشروع ٩ هزار پرونده وارده به ترتیب 10 اتهام استان اصفهان هستند.

نشست دادگستری اصفهان

خسروی وفا اظهار داشت: در سال ٩۴ خشونت رتبه دوم را داشت که امروز به رتبه چهارم تنزل پیدا کرده است، همچنین سرقت نیز رتبه اول و مواد مخدر در رتبه دهم حضور داشت، اما امسال در ١٠ رتبه اول  استان نیست.

وی ادامه داد: در سال۹۲ متوسط مجموع زمان رسیدگی پرونده در دادگاه های استان اصفهان ۱۷۲روز بوده است که این میزان در حال حاضر به ۱۲۸روز کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل دادگستری استان اصفهان گفت: اجرای احکام مدنی از ۴۴۴ روز به ٢۴٠ روز و اجرای احکام کیفری از ٢٠۵ روز به ١٨٨ روز کاهش پیدا کرده است.