رئیس بازاریابی و فروش شرکت پالایش نفت اصفهان ازعرضه پلاتفرمیت شرکت پالایش نفت اصفهان در بورس برای نخستین بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ابراهیم کاویانیپور گفت: برای نخستین بار پلاتفرمیت تولیدی شرکت پالایش نفت اصفهان در بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه و معامله گردید.

 وی با بیان اینکه  میزان ۵۰۰ هزار لیتر پلاتفرمیت در بازار بورس عرضه شده، افزود: تاکنون مشتری اصلی  این محصول که از فرآورده های واحد تبدیل کاتالیستی شرکت پالایش نفت اصفهان محسوب می گردد شرکت پتروشیمی اصفهان بوده است.

 رئیس بازاریابی و فروش شرکت پالایش نفت اصفهان  گفت: از این پس سایر متقاضیانی که واجد شرایط خرید این فرآورده باشند نیز می توانند این محصول را از محل عرضه های این شرکت در بورس تهیه نمایند.

 گفتنی است؛ از پلاتفرمیت به طور عمده در شرکتهای پتروشیمی جهت استحصال ترکیبات آروماتیک شامل بنزن، تولوئن و انواع زایلین استفاده می شود.