مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: 97 درصد درآمدهای استان از مالیات است که البته باید از ظرفیت های استانی بیش از گذشته بهره برد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بهروز مهدلو در جمع اصحاب رسانه گفت: سال گذشته 210 هزار فقره اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی تسلیم شده است در صورتیکه امسال تا 27 خرداد 127 هزار شخص حقیقی اظهار نامه مالیاتی خود را تسلیم کرده اند.

وی افزود: مشاغل و اشخاص حقیقی باید تا پایان خردادماه وضعیت درآمدی و مالیاتی خود را در سال 96 بیان کنند.

مهدلو بیان داشت: زمان تسلیم سالنامه های مالیاتی است و آخرین مهلت زمان ارائه سالنامه های مالیاتی سال قبل تا پایان خردادماه است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل در سه گروه درآمد بیش از 30 میلیارد ریال ، بین 10 تا 30 میلیارد ریال و زیر 10 میلیارد ریال در سال تقسیم می شوند.

وی افزود: از گروه سوم به پایین یعنی کسانی که زیر دو میلیارد و 400میلیون ریال در آمد در سال دارند می توانند با مراجعه به پایگاه اینترتی WWW.TAX.GOV.IR فرم اظهارنامه را دریافت می کنند.

مهدلو گفت:گروهی که در آمد زیر دو میلیارد و 400میلیون ریال در سال دارند میزان مالیات عملکرد سال 1396 آنان با افزایش پنج درصدی نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 95 به صورت مقطوع تعیین شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار داشت: حجم وصولی مالیات در سال گذشته استان 5 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که بالغ بر 90 درصد آن به اصفهان اختصاص داده شده است.