سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون از برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن در تیران و کرون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اکبر صادقی گفت: مرحله شهرستانی چهل و یکیمن دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور 150 نفر شرکت کننده در امامزاده عبدالله(ع) کوهان تیران و کرون آغاز شد.

وی افزود: مرحله شهرستانی چهل و یکیمن دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با هدف ترویج فرهنگ قرآن کریم و همچنین شناسایی نخبگان قرآنی شهرستان تیران و کرون در آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) کوهان تیران و کرون آغاز شد.

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان تیران و کرون گفت: مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن با حضور 150 نفر از خواهران و برادران در رشته های حفظ 5 جزء، 10 جزء، 15 جزء، 20 جزء، حفظ کل، قرائت، ترتیل خوانی، اذان، دعاخوانی، همسرایی و هم خوانی در جوار حرم مطهر این امامزاده عظیم الشان برگزار می شود.