14 پرواز ورودی و خروجی امروز فرودگاه سردار جنگل رشت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، بر اساس اعلام روابط  عمومی  فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت پروازهای ورودی این فرودگاه بدین شرح است:

پرواز شمارۀ 646 / هواپیمایی آسمان / بندرعباس - رشت / ساعت ورود 11:00

پرواز شمارۀ 3940 / هواپیمایی آسمان / شیراز - رشت / ساعت ورود 11:20

پرواز شمارۀ 4143 / هواپیمایی زاگرس / مشهد - رشت / ساعت ورود 12:50

پرواز شمارۀ 3331 / هواپیمایی ایران ایر / تهران - رشت / ساعت ورود 12:55

پرواز شمارۀ 904 / هواپیمایی ایران ایرتور / مشهد - رشت / ساعت ورود 13:45

پرواز شمارۀ 844 / هواپیمایی آسمان / تهران - رشت / ساعت ورود 17:10

پرواز شمارۀ 2633 / هواپیمایی کارون / اهواز - رشت / ساعت ورود 23:25

پروازهای خروجی امروز فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت بدین شرح است:

پرواز شمارۀ 647 / هواپیمایی آسمان/ رشت - بندرعباس / ساعت خروج 11:45

پرواز شمارۀ 3941 / هواپیمایی آسمان / رشت - شیراز / ساعت خروج 11:50 

پرواز شماره 3330 / هواپیمایی ایران ایر / رشت - تهران / ساعت خروج 13:35

پرواز شمارۀ 4142 / هواپیمایی زاگرس / رشت - مشهد / ساعت خروج 13:50

پرواز شمارۀ 905 / هواپیمایی ایران ایرتور / رشت - مشهد / ساعت خروج 14:45

پرواز شمارۀ 845 / هواپیمایی آسمان / رشت - تهران / ساعت خروج 17:40

پرواز شمارۀ 2632 / هواپیمایی کارون / رشت - اهواز / ساعت خروج 23:55