مسئول نمایندگی میراث فرهنگی گلپایگان از برگزاری اولین جشنواره ملی کباب گلپایگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مصطفی قانونی با اشاره به برگزاری اولین جشنواره ملی کباب گلپایگان گفت: برگزاری جشنواره کباب به عنوان یک رویداد گردشگری محسوب می شود که می تواند در معرفی بیشتر توانمندی ها و جذب گردشگر تاثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه کباب سنتی گلپایگان با معروفیت کشوری و جهانی، قدمتی بیش از 2 قرن دارد افزود: در نظر داریم شیوه پخت کباب سنتی این شهرستان را در فهرست آثار ملی ثبت کنیم.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی گلپایگان بیان کرد: در حاشیه برگزاری اولین جشنواره ملی کباب گلپایگان نمایشگاه هایی از توانمندی ها، سوغات و صنایع دستی این شهرستان برپا می شود.