رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم تعریف کاربری صحیح در پروسه اجرای طرح های احیای بافتهای تاریخی ادامه داد: باید با ارزیابی های کارشناسی پروژه هایی با ظرفیت مناسب تعریف شود تا اجرای صحیح و نتیجه مطلوب آن باعث جلب سرمایه گزاران بیشتری جهت سایر پروزه ها در این حوزه گردد.

 به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رضا رسولی با اشاره به بررسی های انجام شده در راستای درخواست قشر فرهنگی و هنری از شهروندان رشت مبنی بر ایجاد فضا جهت تبلیغات فعالیت های فرهنگی و طرح موضوع با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نقاطی در پنج منطقه شهر از سوی این سازمان مشخص و در اختیار این فعالیت ها به صورت عام المنفعه قرار خواهد گرفت.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت گفت: متاسفانه شهرداری رشت تاکنون فاقد برنامه راهبردی و استراتژی مشخص درآمدزایی از حوزه هایی که دارای این امکان و ظرفیت می باشند بوده و نتوانسته بهره وری لازم در این حوزه از توانمندی های خود داشته باشد.

طرح احیا و ترمیم بافت مرکزی به مرکزیت بقعه فاطمه اخری(خواهر امام)

وی با اشاره به طرح احیا و ترمیم بافت مرکزی به مرکزیت بقعه فاطمه اخری(خواهر امام) به شعاع پانصد متر که در چندین جلسه کارشناسی به آن پرداخته شده،این ایده را طرحی خام معرفی کرد که نیاز به بررسی های دقیق تر و اخذ آرای کارشناسان بیشتری دانست.

لزوم تعریف کاربری صحیح در پروسه اجرای طرح های احیای بافتهای تاریخی

این عضو شورای شهر رشت با تاکید بر لزوم تعریف کاربری صحیح در پروسه اجرای طرح های احیای بافتهای تاریخی ادامه داد: باید با ارزیابی های کارشناسی پروژه هایی با ظرفیت مناسب تعریف شود تا اجرای صحیح و نتیجه مطلوب آن باعث جلب سرمایه گزاران بیشتری جهت سایر پروزه ها در این حوزه گردد.

کمیسیون عمران

 شهر شبهای روشن و شهر خلاق غذا در واژه و عنوان آورده ای برای رشت نخواهند داشت

رضا رسولی با بیان این موضوع که عناوینی همچون شهر شبهای روشن و شهر خلاق غذا صرفا در واژه و عنوان آورده ای برای رشت نخواهند داشت خواستار برنامه ریزی و اجرای ایده های کاربردی با این قبیل محتواها شد.

رییس کمیسیون عمران با ذکر این مطلب که با توجه به فعالیت سازمان فاوا شهرداری به عنوان یک سازمان نوپا و تازه تاسیس، این سازمان نیازمند ایجاد زیرساخت درآمدزایی جهت انجام امور مربوط و وظایف محوله میباشد تا از طریق این تامین اعتبار بتواند برنامه های بلند مدت خود از قبیل دیتا سنتر و فیبر نوری را اجرا سازد.

وی با بیان این موضوع که در زمینه تکنولوژی فضا و بستر درآمدزایی به صورت گسترده مهیا میباشد خواستار توجه ویژه به این سازمان و تامین منابع برای آن شد.