با هدف ارائه خدمات بهتر به مشترکین، 10 شهر کوهستانی استان(در فاز اول) مجهز به خودروی دو دیفرانسیل شده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، حسین اکبر مدیرعامل گاز گیلان بیان کرد: بسیاری از راه های روستایی گیلان کوهستانی و صعب العبور می باشد که در چند سال گذشته از نعمت گاز بهره مند شده اند و خدمت رسانی به این مناطق بخصوص در فصل سرد سال همواره با مشکل مواجه است فلذا تجهیز ناوگان امداد شرکت گاز امری ضروری می باشد.

مدیرعامل گاز گیلان افزود: در همین راستا و با هماهنگی های بعمل آمده با شرکت های پیمانکاری، ناوگان امداد 10 شهر فومن، ماسال، شفت، تالش، اطاقور، رانکوه، رحیم آباد، رودبار، رستم آباد و دیلمان در فاز اول مجهز به خودروی دودیفرانسیل شدند.

وی اظهار داشت: تامین این خودروها سبب می شود تا عملیات امداد و خدمات رسانی که رسالت اصلی واحد بهره برداری می باشد به بهترین شکل ممکن به انجام برسد واین مهم در راستای افزایش رضایتمندی مردم و مشترکین عزیز در استان صورت گرفته است.

شرکت -گاز گیلان

عملیات توسعه ای گاز در استان به مراحل پایانی خود نزدیک شده است

اکبر اظهار داشت: عملیات توسعه ای گاز در استان به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و این شرکت در جهت افزایش سطح رضایتمندی مشترکین علاوه بر اجرای این پروژه، پروژه های کیفی دیگری از قبیل پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب گاز، مکانیزه کردن مرکز پیام، راه اندازی خط تلفنی 3415 برای پرداخت صورتحساب گاز و اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز گیلان را به اجرا رسانده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان در پایان از تجهیز تدریجی سایر شهرها به خودروهای دو دیفرانسیل در فاز بعدی خبر داد.