رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا گفت: از فردا، ۲۹خرداد ماه، دوربین های ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی، تخلفات را بطور رسمی ثبت می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اسماعیل حاجی پور بیان کرد:  از فردا، ۲۹خرداد ماه، دوربین های ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی ، تخلفات را بطور رسمی ثبت می کنند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر رشت افزود: دوربین های ثبت تخلفات از ابتدای سال جاری، تخلفات را بصورت آزمایشی ثبت می کنند و از فردا دوره آزمایشی به پایان می رسد.

 حاجی پور افزود: از فردا تخلفات ثبت شده، به صورت پیامک به صاحب خوردو اطلاع داده می شود.

وی از شهروندان خواست، ضمن احترام به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، دوربین های ثبت تخلفات را مدنظر داشته باشند