فرماندار اصفهان ازکاهش ۵۱ درصدی اعتبارات شهرستان اصفهان در سال 97 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمد رضوانی در کمیته برنامه ریزی شهرستان اصفهان گفت: اعتبارات شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد کاهش داشت به گونه ای که رقم این اعتبارات به ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید.

وی افزود: سال گذشته ۹۰ میلیارد تومان اعتبارات شهرستان اصفهان بود که با توجه به مشکلات موجود این رقم به ۵۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافت و با کاهش ۵۱ درصدی در  اعتبارات مواجه شدیم.

رضوانی اظهار داشت: به دلیل کمبود شدید اعتبارات باید در برنامه های شهرستانی اولویت ها را مد نظر قرار دهیم و توجه کنیم که برخی پروژه ها آبروی شهر اصفهان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار اصفهان گفت: پروژه های نیمه تمامی که در سال ۹۷ به پایان خواهد رسید و همچنین برخی پروژه ها که سال هاست بر زمین مانده، از جمله اولویت های اولی است که باید مد نظر باشد.