کمبود آب شرب 800 خانوارِ روستایی شهرستان تالش برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، عباسعلی نظیری مدیر امور آب و فاضلاب روستایی تالش گفت: به منظور تامین مناسب و پایدار آب شرب این تعداد خانوارِ روستاهای درازلو و چلونصر، 2 دستگاه پمپ شناور نصب و راه اندازی شد.

 نظیری با بیان اینکه  شهرستان تالش دارای 29 هزار و 137 مشترک روستایی آب شرب است،  افزود: بیش از 150 میلیون ریال برای انجام این عملیات هزینه شد.

ضعف فشار آب شرب 13 روستای شهرستان رضوانشهر برطرف شد

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی رضوانشهر گفت: این تعداد روستا زیر پوشش مجتمع آبرسانی رودکنار قرار دارند.

شیرزاد رستمی افزود: با اصلاح و بازسازی 300 متر از خطوط این مجتمع آبرسانی، مشکل اُفت فشار آب آشامیدنی یکهزار و 500 خانوارِ این روستاها مرتفع شد.

وی، هزینه اجرای این طرح را بیش از یک میلیارد ریال ذکر کرد.