مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از آغاز بکار خدمات مبادلات موقت مرزی در گمرک بازارچه مرزی شوشمی شهرستان پاوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، خلیل حیدری گفت: گمرک بازارچه مرزی شوشمی به‌عنوان اولین مرز در سطح کشور با ورود دو کانتینر کالا به‌صورت رسمی خدمات مبادلات موقت مرزی را آغاز کرد.

مدیرکل گمرکات کرمانشاه افزود: دو کانتینر کالای واردشده در گمرک بازارچه مرزی شوشمی با معافیت 159 میلیون تومانی و تنها با پرداخت عوارض، جهت ۲۲۸ نفر از دارندگان کارت پیله‌وری از طریق بازارچه مرزی شوشمی وارد شد.

حیدری افزود: برابر ضوابط و مقررات، دارنده کارت پیله‌وری به‌تناسب تعداد افراد تحت تکفل به ازای هر نفر ۷۰۰ هزار تومان مشمول معافیت سود (خانوار یک‌نفره 7۰۰ هزار تومان، خانوار دونفره یک‌میلیون و 400 هزار تومان، خانوار سه‌نفره دو میلیون و 100 هزار تومان، خانوار چهارنفره دو میلیون و هشت‌صد هزار تومان و…) می‌شود.

وی در ادامه گفت: دولت برای ایجاد رونق اقتصادی در شهرهای مرزنشین همچون گمرک بازارچه مرزی شوشمی مقرر کرد اجناس ورودی تنها باید در داخل شهرهای مرزنشین به فروش برسد، به عبارتی خروج از مرکز شهرستان به‌صورت تجمعی و یا جنبه تجاری ممنوع و مجوزی ندارد، بنابراین انتظار داریم که تجار محلی نگاه خویش را معطوف به تزریق کالا در سطح شهر کنند که این امر قطعاً منجر به رونق اقتصاد کسبه شهر می‌شود.