مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ازمصرف بیش از16 میلیارد متر مکعب گاز در صنایع استان اصفهان در سال 96 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سیدمصطفی علوی با اشاره به مصرف بیش از16 میلیارد متر مکعب گاز در صنایع استان اصفهان گفت:میزان مصرف گاز استان اصفهان درسال 96بالغ بر 20میلیارد و 39میلیون و 541هزار و 853 متر مکعب بوده است.

وی افزود: سال گذشته با توجه به گازرسانی مستمر بویژه در بخش صنعت و همچنین نیروگاه شهید محمد منتظری توزیع گاز در سطح استان نسبت به سال 1395 حدود 8 درصد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در سال گذشته در بخش مصرف کنندگان عمده نظیر: فولاد مبارکه، ذوب آهن، نیروگاه ها و صنایع 16میلیارد متر مکعب و دربخش مصرف کنندگان جزء( مشترکین بخش های خانگی و تجاری) بیش از4 میلیارد و 263 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان توزیع شد.

علوی با اشاره به اینکه سالانه میزان قابل توجهی از گاز دریافتی استان اصفهان در بخش صنعت و تولید به مصرف می رسد تصریح کرد: در واقع، مجموع کل گاز در سطح استان 33درصد در نیروگاه ها، 22درصد در صنعت فولاد، 19 درصد در بخش خانگی، 12 درصد در واحدهای تولیدی صنعتی، 6درصد در پالایشگاه ها،  2درصد در حمل نقل عمومی در جایگاه های CNG  ، 1درصد در بخش کشاورزی و 5 درصد باقی مانده در بخش های عمومی نظیر مراکز آموزشی ، فرهنگی، مذهبی و اماکن و تاسیسات دولتی توزیع و به مصرف می رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: استان اصفهان با توزیع سالانه بیش از 20میلیارد متر مکعب گاز دوم نخست این شاخص را در بین سایر شرکت های گاز استانی داراست.