مدیرکل زندانهای استان گیلان برنامه های حرفه آموزی و اشتغال در زندانها را مهمترین برنامه در جهت کاهش جمعیت کیفری برشمرد و گفت: بیکاری یکی از مهمترین علل ارتکاب جرم زندانیان است.

سید حمید حسینی مدیرکل زندانهای استان گیلان در بازدید  از کانون اصلاح و تربیت استان و زندان زنان  با حضور در کارگاه اشتغال و حرفه آموزی، با کلیه مددجویان مشغول بکار نسوان در خصوص شرایط کاری  گفتگو کرد و گفت: برنامه هایی که در جهت غنی سازی اوقات فراغت زندانیان درزندانها استان در حوزه های فرهنگی،  اشتغال، حرفه آموزی و حمایتی اجراء می گردد با هدف  آماده سازی برای بازگشت به جامعه و پیشگیری مجدد از وقوع جرم است.

وی افزود:  در بخش اشتغال و حرفه آموزی بدنبال این هستیم تا زندانیان در ایام حبس حرفه های  مناسبی را یاد  بگیرند و از طریق اشتغال  بتوانند مایحتاج خود و خانواده را تامین نمایند

حسینی گفت:  با اشاره به قراردادهای منعقد شده با بخشهای خصوصی افزود:  کارگاه های متعددی در سطح زندانهای  استان در سال گذشته ایجاد و زندانیان مشغول بکار هستند و کارگاه هایی که در بخش نسوان ایجاد گردیده از فعالترین کارگاه های زندانها می باشد. و در سال جدید توسعه کارگاه ها  مد نظر می باشد.

برنامه های حرفه آموزی و اشتغال در زندانها مهمترین برنامه در جهت کاهش جمعیت کیفری

مدیرکل زندانهای استان گیلان  برنامه های حرفه آموزی و اشتغال در زندانها را مهمترین برنامه در جهت کاهش جمعیت کیفری برشمرد و گفت:   بیکاری یکی از مهمترین علل ارتکاب جرم زندانیان است و با اشتغال و ایجاد در آمد پایدار برای  زندانیان در ایام حبس و بعد از آزادی می توان از بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان جلوگیری کرد و فضای  زندگی تازه ای  برای زندانی و خانواده وی ایجاد کرد تا آسیبهای اجتماعی کاهش یافته و زندانی نیز به توانمند بودن خود در جامعه بیشتر از گذشته پی خواهد برد

سید حمید حسینی حرفه آموزی حین اشتغال  را مهمترین اولویت این حوزه برشمرد و گفت:  این موضوع بصورت فعال سازی کارگاه های اشغال از طریق کارآفرینان این حوزه در زندانها اجرا و زندانیان علاوه بر اشتغال در یک رشته، گواهینامه رسمی از سازمان فنی و حرفه ای نیز دریافت می کنند.