مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از جریمه 42 میلیارد ریالی مدیر عامل یک شرکت خصوصی در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: تعزیرات حکومتی یک شرکت خصوصی را در اصفهان به دلیل تخلف اعتبار اسنادی به پرداخت بیش از 42 میلیارد ریال محکوم کرد.

وی افزود: پرونده یک فقره تخلف اعتبار اسنادی ارزی مدیر عامل یک شرکت خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی از بانک های استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.محکومیت 42 میلیارد ریالی مدیرعامل شرکتی خصوصی

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از بررسی این شعبه ، متهم پرونده به سبب عمل نکردن به تعهدات ارزی ، به استرداد عین ارز به ارزش سه میلیون و 688 هزار و 650 درهم معادل42 میلیارد و 456 میلیون و 361 هزار ریال در حق بانک شاکی محکوم و حکم تعلیق کارت بازرگانی این شرکت به مدت یک سال نیز صادر شد.