رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکیل کارگروه ژنتیک و بیماری های خاص در دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به منظور رسیدن به هدفی بزرگ عنوان کرد و در این خصوص، تدوین یک برنامه مدون از سوی کارگروه مذکور را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: هر مرکزی که  ادعای پیشرفت علمی دارد، باید به چهار پایه اساسی اتم، اطلاعات ، نرون و ژن توجه ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به شتاب و پیشرفت علم و تکنولوژی در قرن حاضر، یادآور شد: اگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان بحث ژنتیک را به عنوان یکی از پایه های علم یا رشته نانو راه اندازی کرده است ، براساس برنامه می باشد.

تشکیل کارگروه ژنتیک و بیماری های خاص در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تشکیل کارگروه ژنتیک و بیماری های خاص در دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به منظور رسیدن به هدفی بزرگ عنوان کرد و در این خصوص، تدوین یک برنامه مدون از سوی کارگروه مذکور را خواستار شد.

یوسف زاده چابک با اشاره به منابع انسانی و مالی دانشگاه اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های خوب در گروه های بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و با شناسایی افراد علاقمند به همکاری، در این خصوص می توان اقدام کرد.

تدوین یک برنامه راهبردی و ترسیم افق پنج ساله، برای کارگروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وی تدوین یک برنامه راهبردی و ترسیم افق پنج ساله، برای کارگروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی گیلان را لازم دانست و افزود: آماده سازی زیر ساخت ها و فضای فیزیکی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد.

بهره برداری آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه در ظرف مدت یک ماه آینده

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه از بهره برداری آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه در ظرف مدت یک ماه آینده خبر داد و گفت:  بی شک افراد و نگرش آنها موجب تحقق اهداف می شود.

 یوسف زاده  چابک با اشاره به پیشرفت فیزیکی نود درصدی مرکز بیماری های خاص در محله چله خانه رشت، اظهار داشت: این مرکز به زودی راه اندازی می شود  که  می تواند یک ظرفیت جدید برای این کار گروه ژنتیک باشد.

وی ضمن ارزشمند بودن تاثیرات تشکیل کار کارگروه ژنتیک در دانشگاه را منوط به میزان همت و انرژی ای دانست که صاحبان فرایند صرف این راه می کنند.