ماموستا آدابی امام جمعه مسجد قبای سنندج گفت:میزان زکات فطریه بر اساس قوت غالب منطقه (در حدود سه کیلوگرم گندم) تعیین شد و امسال طبق اعلام شورای افتا برای6هر فرد هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان ؛ماموستاآدابی اظهارداشت:میزان زکات فطریه ماه رمضان امسال 6هزارتومان برآوردشده است.

ماموستا آدابی درگفتگوی اختصاصی باخبرنگارخبرگزاری موج کردستان،با اشاره به اینکه اکثر نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد هستند، تاکید کرد: خانواده‌ها فطریه خود را به کمیته امداد و موسسات خیریه و افراد مستمند پرداخت کنند تا مستقیما به دست افراد مستحق برسد.

وی افزود: کمیته امداد، ارگان‌ها و موسسات خیریه موظفند که زکات فطریه را قبل از نماز عید جمع آوری و به دست افراد مستمند برسانند.

وی با اشاره به اینکه خداوند در آیات قران مردم را به دادن صدقه و بخشش به نیازمندان ومستمندان تاکید کرده است، گفت: کسانی که مالشان را در راه خدا ببخشند به مانند این می‌ماند که گندمی که میکارد از هر یک عدد گندم ۷ خوشه واز هر خوشه ۱۰۰ دانه گندم درو می‌کنند وخدا ۱۷۰۰ پاداش برای این عمل خیر در نظر گرفته است که پس اندازی برای اخرت به حساب می‌آید. 

وی افزود:افرادی که در این ماه توان روزه گرفتن را نداشته اند و نتوانند قضای روزه خود را بجا آورند روزانه ۳ هزار تومان فدیه که در مجموع ۹۰ هزار تومان در ماه است، پرداخت کنند.

ماموستا آدابی با بیان اینکه مقدار فطریه برای افراد و مشاغل مختلف جامعه تفاوتی ندارد، گفت: چنانچه افرادی که استطاعت  مالی بیشتری دارند میتوانند زکات فطریه بیشتری پرداخت نمایند.

گفتنی است؛ زکات فطریه به عنوان یکی از واجبات مهم در دین اسلام از زمان غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان بر هر مسلمانی واجب می‌شود و سرپرست خانواده باید برای خود و همه کسانی که تحت سرپرستی اش هستند، زکات فطریه پرداخت کند.