مدیرعامل شرکت فولادمبارکه از آزادی بیش از 50 درصد زندانیان جرایم غیرعمد توسط شرکت فولاد مبارکه خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بهرام سبحانی در جشن گلریزان فولاد مبارکه گفت: طی 5 سال اخیر آزادی بیش از 50 درصد زندانیان جرایم غیرعمد توسط شرکت فولاد مبارکه انجام شده است.

وی افزود: مبلغ اختصاص یافته برای آزادی بیش از 50 درصد زندانیان غیر عمد استان اصفهان از سوی فولاد مبارکه، مشتریان، پیمانکاران آن و در قالب جشن‌های گلریزان تأمین شده است.

سبحانی بیان داشت: در سایر استان‌ها نیز شرکت‌های زیر مجموعه گروه فولاد مبارکه در چنین اعمال خیری پیش قدم شده‌اند و اتفاقات مثبتی را در این حوزه رقم زده‌اند.

مدیرعامل شرکت فولادمبارکه گفت: به لطف خدا چنین کاری از سوی فولاد مبارکه برای سایر صنایع نیز الگو شده و همه از صنایع بزرگ انتظار دارند که در انجام کارهای خیر پیش قدم باشند.