تلنگری بر عدم توجه به روانشناسی رنگ در انتخاب لباس فرم مدارس استان لرستان.

خبرگزاری موج-توجه به فضای رنگ و فیزیکی مدارس و حساسیت در انتخاب رنگ لباس فرم مدارس به دلیل تاثیری که می‌تواند در شخصیت، رفتار و انگیزش دانش آموزان داشته باشد. چندی است که توجه نظام آموزشی را به خود جلب کرده، به طوری که کارشناسان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت بر این نکته تأکید دارند که با انتخاب رنگ و مدل مناسب لباس فرم دانش آموزان و با نشاط کردن فضای مدارس اعم از فضای آموزشی و پرورشی، همراه با به کارگیری رنگ‌های مناسب در کلاس‌ها، می‌توان به یادگیری بهتر  دانش‌آموزان و مضاعف کردن انرژی آنها کمک کرد .

با اشاره به اینکه در روانشناسی ثابت شده که رنگ‌، همچون موسیقی در ایجاد هیجانات رغبتی مثبت یا منفی تاثیر دارند و به تبع آن، گونه‌هایی از رفتار را در دانش آموزان شکل می‌دهند، در استفاده از رنگ‌ها در کلاس‌های آموزشی و لباس فرم دانش آموزان متناسب با هدف‌های رفتاری که در طول سال تحصیلی دنبال می شود باید رنگهای خاصی را هوشمندانه انتخاب کرد که ضمن زیبایی و آراستگی ظاهری  با میل و سلیقه دانش آموزان هم متناسب باشد و انگیزه لازم را برای فعالیت در آنان زنده کند.

 امروزه نمی‌توان پذیرفت که تنها نقش نور و رنگ، تأمین روشنایی و یا به وجود آوردن محیطی خوشایند است، بلکه رنگ‌ها می‌توانند بسته به کیفیتشان، احساسات مختلفی را در دانش آموزان به وجود آورند.

باید گفت که  محیط های آموزشی بیش از آنکه به تأثیر فیزیولوژیک و روانشناختی رنگها در پوشش دانش آموزن و  کلاسها بپردازند، به عوامل جانبی توجه دارند که البته هر دو در کنار هم می‌تواند محیطی مناسب را جهت بارور کردن استعدادهای دانش‌آموزان ایجاد کند.

از طرفی  بهداشت روانی دانش آموزان از جمله مسائلی است که در حوزه تعلیم و تربیت به دقت دنبال می شود و تلاش می شود تا با حفظ و تثبیت بهداشت روانی دانش آموزان سلامت جسم و روان و پیشرفت تحصیلی و تربیتی آنان را تضمین کند.

در پژوهشی که  در خصوص تاثیر رنگ در سلامت و پیشرفت دانش آموزان انجام شده  بر این نکته تاکید شده که رنگ‌های روشن به ویژه رنگهای گرم  سبب هوشیاری ذهنی و افزایش فعالیتهای خاص بهره هوشی دانش آموزان می‌شود. و بر این اساس استفاده از رنگهای  مناسب در محیط‌های آموزشی و لباس فرم دانش آموزان، بنا به خصوصیات سنی، فرهنگی و اجتماعی در  هر یک از مقاطع تحصیلی از جمله الزاماتی است که می‌بایست مورد توجه مجریان و مسئولان آموزشی قرار گیرد.

نامه منتشره در سایت آموزش و پرورش لرستان

اما در خصوص معرفی لباس فرم مدارس آموزش و پرورش لرستان هم می توان این موضوع را از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد. نکته اول در این خصوص این است که با توجه به سطح درآمد خانواده ها و عدم تمکن مالی که بسیاری از خانواده‌ها به خصوص خانواده‌های محروم با آن مواجه‌اند بهتر این است که  لباس فرم دانش آموزان هر ساله عوض نشود تا خانواده هایی که امکان تهیه لباس فرم را ندارند بتوانند از لباس های سنوات قبل استفاده کنند و دانش آموزان آنها به دلیل کمبودها دچار سرخوردگی عاطفی نشوند.

نکته دوم در خصوص رنگ لباس فرم دانش آموزان در دوره های مختلف باید گفت که  در انتخاب آنها دقت نشده و حائز ظرافت های فوق نیست .

به صورت خاص در خصوص لباس فرم دانش آموزان پسر دوره های اول و دوم متوسطه باید گفت این رنگها به هیچ  وجه سازگار با میل و علاقه دانش آموزان نیست و نمی‌تواند در آنها پویایی نشاط و سرزندگی را ایجاد کند.

به نظر می رسد قالب این رنگ‌ها بیشتر از آنکه تحت تاثیر شرایط روانشناختی رنگ‌ها و  تاثیرات آموزشی و تربیتی که در دانش آموزان می‌تواند به دنبال داشته باشد. تابع منافع تولید کنندگان پارچه ای است که توانسته‌اند پارچه های فاقد مشتری خود را تحت عنوان لباس فرم قالب کنند و به این ترتیب رنگ‌هایی که در بازار مشتری ندارد به اجبار به دانش آموزان تحمیل کنند تا یکسال تحصیلی با اکراه لباسهایی را تحمل کنند که از پوشیدن آن لذت نمی برند .

در پایان انتظار می رود با توجه به فرصت مناسب برای تجدید نظر در این رنگها تلاش شود تا به کار گیری نظرات افراد کارشناس و نظر و سلیقه دانش آموزان از رنگ‌های شاد و مناسب‌تری به خصوص در دوره پسران استفاده شود.