فرماندار شهرستان قشم بر ایجاد طرحی نو و فراگیر با هدف کمک مستمر به ستاد دیه برای آزادی زندانیان بویژه زندانیان جرایم غیرعمد و حراست از گرفتار شدن خانواده آنان در گرداب آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علیرضا نصری در آئین جشن گلریزان که با هدف جمع آوری کمک خیرین برای آزادی چهار زندانی جرایم غیر عمد این شهرستان در سالن مرکز بین المللی رشد برگزار شده بود، گفت: با کمک مستمر به ستاد دیه می توان افراد خانواده زندانیان بویژه افرادی که ناخواسته گرفتار حبس شده اند را از افتادن در دام آسیب های اجتماعی، نجات داد.

او با بیان اینکه یتیمی فصلی بخشی از آثار منفی حبس بودن سرپرستان خانواده هاست، افزود: آثار اجتماعی یتیمی فصلی فرزندان زندانیان به مراتب بیشتر از دردی است که فرزندان پدر از دست داده تحمل می کنند.

به گفته فرماندار شهرستان قشم، با تشکیل گروه های مردم نهاد (NGO) ها و کمک گرفتن از افراد بیشتر جامعه، می توان شمار بیشتری از محبوسین را آزاد کرد.

او، اصلاح میان افراد جامعه قبل از ورود به محاکم قضایی و صدور حکم را یکی دیگر از راه های کمک به سلامت جامعه و کاهش اسیب های اجتماعی برشمرد و گفت: با ایجاد شوراهای حل اختلاف در حوزه خانواده می توان به استحکام پایه های خانواده کمک کرد.

نصری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به راه های مختلف کمک به ستاد دیه، بیان داشت: با اصلاح بین شاکی و متشاکی می بایست فرهنگ گذشت و بخشش  را در جامعه تقویت کرد.

به گزارش موج، سال گذشته 199 زندانی جرایم غیرعمد استان هرمزگان از جمله 15 زندانی محبوس در قشم با 229 میلیارد ریال کمک های مردمی و ستاد دیه این استان از زندان آزاد و به کانون خانواده های خود بازگشتند.

امسال نیز ستاد دیه استان هرمزگان با برپایی آئین جشن گلریزان در نقاط مختلف این استان، اقدام به جمع آوری بخشی از بدهی 160 میلیارد ریالی 132 زندانی غیرعمد از جمله چهار زندانی محبوس در زندان قشم را با کمک خیرین آغاز کرده است.