مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بر حمایت و مشارکت رسانه ها ازبرنامه ها و اهداف سازمان محیط زیست برای ارتقای سطح فرهنگ و اطلاعات پایه زیست محیطی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، رحمان دانیالی در بازدید از دفتر خبرگزاری موج در اصفهان، با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در ارتقای سطح فرهنگ و دانش محیط زیستی گفت: رسانه ها با ایجاد موجی برای حمایت از شعار امسال محیط زیست و غلبه بر آلودگی های پلاستیکی نقش اساسی برای تحقق اهداف این سازمان بر عهده دارند. 

وی دررابطه با اهداف سازمان محیط زیست برای پیشبرد اهداف شعار جهانی امسال گفت: اقداماتی جهت روشنگری افکارعمومی از سوی نهادهای آموزشی سازمان محیط زیست در حال انجام است.

دانیالی با اشاره به همکاری سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها در پیشبرد اهداف سازمان محیط زیست اظهار کرد: حمایت از شعار این سازمان با عنوان از خودمان شروع کنیم روش مناسبی برای تحقق مبارزه با آلودگی های پلاستیکی است. 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در ارتقای سطح فرهنگ و دانش محیط زیستی گفت: رسانه ها  با ایجاد موجی برای حمایت از شعار از خودمان شروع کنیم و غلبه بر آلودگی های پلاستیکی می توانند نقش اساسی برای تحقق اهداف این سازمان داشته باشند.