فعال اجتماعی و رسانه ای استان گیلان گفت: کشاورزی محور استقلال و استقلال محور خودکفایی است و اگر به مساله کشاورزی در ایران علاوه بر نگاه علمی، با نگاه حاکمیتی دیده نشود چه بسا انگیزه کشاورزی بعد از تقسیم زمین ها بین وراث کاهش پیدا کند

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اصلاحات ارضی ایران در دهه 40 علاوه بر وابستگی کشور برای ورود نیازهای غذایی، بهره وری کشاورزی را کاهش داد و مجلس شورای اسلامی می تواند با اصلاح اسناد بالادستی و تصویب قانون حمایت از کشاورزی،حاکمیت اراضی را اصلاح و در قالب تشکیل تعاونی ها بهروری کشاورزی را افزایش دهد تا کشاورزان انگیزه بیشتری در جهت حفظ و افزایش محصولات کشاورزی داشته باشند.

️سید رضا علوی زمیدانی از کارگزاران روابط عمومی استان گیلان با اشاره به اینکه اصلاحات ارضی به بهانه کاهش اعتراضات مردمی در دهه 40 هدف دیگر از جمله کاهش تولید محصولات کشاورزی و وابسته کردن کشور به بیگانگان مخصوصا متولیان خارج نشین اصلاحات ارضی را داشت، گفت: با توجه به اینکه طرح اصلاحات ارضی بهره وری کشاورزی را کاهش و وابستگی به بیگانه را افزایش داده است لذا لازم است به منظور افزایش بهره وری کشاورزی و افزایش تولید توسط کشاورزان داخلی، قانونی به تصویب برسد که علاوه بر تضمین مالکیت شخصی کشاورزان، حاکمیت اراضی در قالب تعاونیها مدیریت شود و هر کشاورز اگر به هر دلیل نخواهد کشت و کار کند اجازه دهد که تعاونی مربوطه کشت و کار را انجام دهد و منافع حاصله را از سهم زمین خود نیز ببرد.

کشاورزی در گیلان

کشاورزی محور استقلال و استقلال محور خود کفایی است

وی به اهمیت کشاورزی در تولید ناخالص ملی و استقلال اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: کشاورزی محور استقلال و استقلال محور خودکفایی است و اگر به مساله کشاورزی در ایران علاوه بر نگاه علمی، با نگاه حاکمیتی دیده نشود چه بسا انگیزه کشاورزی بعد از تقسیم زمین ها بین وراث کاهش پیدا کند و به دنبال تغییر کاربری باشند ضمن آنکه هزینه نهاده ها برای کشاورز صرفه اقتصادی نیز نخواهد داشت.

اصلاح قوانین و جلوگیری از هدر رفت هزینه ها ماموریت مجلس شورای اسلامی

کشاورزی

این فعال اجتماعی و رسانه ای اصلاح قوانین و جلوگیری از هدر رفت هزینه ها را از ماموریت های مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: انتظار می رود کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با نگاه علمی و حاکمیتی از شقه شقه شدن زمینهای کشاورزی جلوگیری کنند و با اصلاح اسناد بالادستی کشاورزی از هدررفت هزینه ها جلوگیری کنند و اجازه ندهند خواسته و یا ناخواسته کشاورزی کشورمان در تولید ناخالص کشورمان ناکارآمد شود چرا که آمارهای منتشره از مراکز قانونی کشور مثل اقتصاد و دارایی مبین این است که شاخص کشاورزی هر ساله نسبت به سال گذشته سیر نزولی را در تولید ناخالص ملی داشته است و اگر این روند به بهانه های واهی از جمله کمبود آب و یا عوامل دیگر ادامه پیدا کند نه تنها انگیزه کشاورز و تولید کننده محصولات کشاورزی کاهش پیدا خواهد کرد بلکه وابستگی کشور ما را به بیگانه و واردات بی رویه افزایش خواهد داد که در مجموع استقلال اقتصادی کشورمان را به مخاطره خواهد انداخت و عدم استقلال اقتصادی به استقلال سیاسی نیز لطمه خواهد زد و هزینه های فرهنگی و اجتماعی کشور را افزایش خواهد داد.