سرپرست فرمانداری لاهیجان گفت: تا به امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان تعداد ۲۶۱ طرح در قالب بسته‌های اشتغال (فراگیر و روستایی) بااعتباری به مبلغ بیش از ۷۱۷ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال تصویب و جهت بررسی نهایی به دبیرخانه استان ارسال‌شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، امیر جانبازی گفت: در صورت تصویب در کارگروه اشتغال استان؛ یک هزار و ۴۶۷ فرصت شغلی در لاهیجان ایجاد می شود.

سرپرست فرمانداری لاهیجان گفت: طرح هایی به کارگروه اشتغال استان ارسال شده که در صورت تصویب، برای حدود یک هزار و ۴۶۷ نفر در شهرستان فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی گفت: تا به امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان تعداد ۲۶۱ طرح در قالب بسته‌های اشتغال (فراگیر و روستایی) بااعتباری به مبلغ بیش از ۷۱۷ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال تصویب و جهت بررسی نهایی به دبیرخانه استان ارسال‌شده است

جانبازی افزود: از تعداد طرح‌های ارائه شده به دبیرخانه ۱۱۸ طرح با اعتبار ۱۰۵میلیارد و ۴میلیون ریال از سوی استان تصویب و به بانک های عامل معرفی شده و از این مبلغ ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال به متقاضیان پرداخت گردید.

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان حسب دستور سرپرست فرمانداری لاهیجان تا رسیدن به نتیجه نهایی در هفته دو روز جهت بررسی طرح ها تشکیل می‌گردد