آرش رضایی ضمن انتقاد از به تعویق افتادن جلسات شورای شهر کرمانشاه گفت: شورا بجای بیان مسائل حاشیه‌ای، به تصویب دو لایحه 90 میلیارد تومانی که به دلیل عدم حضور برخی اعضای چند جلسه‌ای است در صحن شورا مطرح نشده است، بپردازد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، شهردار کرمانشاه در واکنش به حاشیه پردازی‌های برخی از اعضای شورای شهر، ابراز داشت: تعلل و به تأخیر انداختن مصوبات مهمی همچون لایحه 90 میلیارد تومانی در شورای شهر کرمانشاه، باعث از بین رفتن فرصت‌های زیادی در کرمانشاه می‌شود.

وی تصویب دو لایحه 90 میلیارد تومانی را در وضعیت برنامه‌های پیش روی شهرداری کرمانشاه بسیار مهم عنوان کرد و افزود: نوک پیکان فرصت سوزی از سوی شهرداری کرمانشاه توسط اعضای شورای شهر در حالی همیشه به سوی ماست که چندین جلسه است در این نهاد خدمت رسان مردمی به دلیل عدم حضور برخی از اعضا، لایحه ها خاک می خورند و مسکوت مانده اند.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: نگرانی ما این است که اگر این فرصت از دست برود همین دوستان شورا مجدداً شهرداری را متهم به فرصت سوزی کنند و درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر اعضای شورا برای تصویب این لایحه وقت بگذارند.

وی افزود: از 90 میلیارد تومان لایحه مذکور، مبلغ 60 میلیارد تومان آن مربوط به تعیین تکلیف بدهی ما به بانک شهر است و 30 میلیارد تومان آن مربوط به پروژه تله کابین است که در صورت تصویب آن می‌توانیم توافق‌نامه پروژه را امضا کنیم.

شهردار کرمانشاه در ادامه تأکید کرد: دوستان شورای شهر بدانند طرح موضوعات مبهم که فضای ناامیدی در جامعه ایجاد می‌کند در این شرایط به مصلحت نیست و همه ما باید فضا را آرام کنیم تا بتوان کارها را پیش برد.