استاندار کرمانشاه طی بخش‌نامه‌ای از کلیه دستگاه‌های اجرایی استان خواست که سریعاً نسبت به اجرای طرح ملی" احراز اصالت هویت برخط" و حذف اخذ کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تلاش خود را بکار گیرند.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در خصوص طرح ملی "احراز اصالت هویت برخط"طی یک بخش‌نامه دستگاه‌های اجرایی استان را موظف کرد در اجرای بند اول ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ دستورالعمل طرح ملی "احراز اصالت هویت بر خط"، زیرساخت‌های لازم را به‌منظور اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف دولت الکترونیک، افزایش سلامت اداری و رضایتمندی عمومی جهت اجرا و حذف کپی مدارک هویتی از شهروندان کرمانشاهی مهیا نمایند.