خدیجه موسی زاده بعنوان مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، طی حکمی که از سوی کاظم لطفی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان صادرگردید، خدیجه موسی زاده بعنوان مشاور مدیر عامل در امور زنان و خانواده شرکت منصوب شد.  

موسی زاده

در این حکم آمده است: درراستای بخشنامه شماره 92/48524/50/100 مورخ 92/12/3 وزیر محترم وقت نیرو ونظر به جایگاه و نقش محوری بانوان در رشد و بالندگی سازمانها، خانواده و جامعه، به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف فعلی مسئولیت "مشاور امورزنان وخانواده"به شما محول می گردد.

امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن هماهنگی لازم، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.