سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بازدید از موزه تنوع زیستی محیط زیست اصفهان به مناسبت هفته محیط زیست برای عموم رایگان است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین اکبری بیان داشت:به مناسبت هفته محیط زیست تا پایان خرداد بازدید از همه بخش‌های موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان رایگان است.

وی افزود: دوستداران حیات وحش با مراجعه با پایگاه اطلاع رسانی حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی   http://isfahan-doe.ir   می توانند به بخش موزه تنوع زیستی مراجعه کنند و به صورت مجازی از موزه تنوع زیستی حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز بازدید کنند.

موزه تنوع زیستی اصفهان

گفتنی است؛ موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مساحت ۳۰۰ مترمربع در سال ۱۳۶۷ تأسیس شد. در این موزه ۶۹۴ نمونه از انواع ماهی‌ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران، صدفهای‌ دریایی، مرجانها، سنگها، کانی ها و گیاهان به همراه ۳۸ قاب حشره نگهداری می‌شوند.