مجلس شبیه خوانی در سوگ حضرت علی (ع) ویژه شب‌های قدر در تخت فولاد اصفهان برپا می گردد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مجلس شبیه خوانی در سوگ شهادت حضرت علی(ع) و ویژه شب های قدر برگزار می شود.

در این برنامه جمعی از تعزیه خوانان اصفهانی و شهرهای اطراف در قالب سه گروه شبیه خوانی در مجموعه تخت فولاد با شیوه اجرایی تعزیه سیار مجلس شبیه خوانی برگزار می کنند.