یک پرنده شاه بوف توسط دوستدار پرندگان در مبارکه به اداره حفاظت محیط زیست مبارکه تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، یک پرنده شاه بوف توسط طبیعت دوستان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تحویل داده شد.

پرنده شاه بوف که از ناحیه پا دچار آسیب شده بود با هماهنگی با محیط طبیعی اداره کل جهت تیمار و درمان به باغ وحش صفه تحویل داده شد.

گفتنی است؛ پرنده شاه بوف از خانواده جغد، بزرگ‌ترین نوع جغد و دو برابر جغد گوش دراز است. شاه‌بوف در حدود ۶۶ تا ۷۰ سانتیمتر طول دارد. این پرنده دارای گوش‌پرهای مشخص، سینه زرد مایل به قهوه‌ای بارگه‌های پهن، چشم‌های درشت نارنجی رنگ، سطح پشتی زرد مایل به قهوه‌ای بالکه‌های قهوه‌ای پررنگ است.