استاندار فارس در راستای اجرای سیاست های دولت در بکارگیری جوانان نخبه و توانمند در عرصه های مدیریتی، سجاد خسروانیان مدرس دانشگاه و نخبه رسانه ای استان فارس را به عنوان مشاور خود در امور رسانه منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، اسماعیل تبادار در راستای اجرای سیاست های دولت در بکارگیری جوانان نخبه و توانمند در عرصه های مدیریتی، سجاد خسروانیان مدرس دانشگاه و نخبه رسانه ای استان فارس را به عنوان "مشاور استاندار فارس در امور رسانه" منصوب کرد.

در حکم ایشان خطاب به سجاد خسروانیان  آمده است:

با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه روابط عمومی و رسانه، به موجب این حکم شما را به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه منصوب میکنم.

استاندار فارس در این حکم بر ضرورت تعامل حداکثری با رسانه های استانی و ملی و استفاده از ظرفیت آنها در جهت توسعه استان تاکید کرده است.

خسروانیان اهل فارس و متولد ۱۳۶۸ است که ۱۶ سال سابقه فعالیت در حوزه رسانه و روابط عمومی را در کارنامه کاری خود دارد.

عضو هیات مدیره و معاون امور استان های انجمن سواد رسانه ای ایران، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی و تدریس در دانشگاه های مختلف تهران و شیراز از دیگر سوابق مشاور استاندار فارس است.