با ابلاغ حکمی از سوی ریاست معظم قوه قضائیه به عنوان دادستان شهرستان آستانه اشرفیه معرفی و از زحمات علی راشد با اهدای لوحی از سوی احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، مجید تاج الدینی با ابلاغ حکمی از سوی ریاست قوه قضائیه به عنوان دادستان شهرستان آستانه اشرفیه معرفی شد و از زحمات علی راشد با اهدای لوحی از سوی احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان قدردانی گردید.

مجید تاج الدینی پیش از این ریاست شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه، ریاست شعبه 3 دادگاه حقوقی لاهیجان، ریاست شعبه 102 دادگاه جزایی شهرستان لاهیجان و معاونت دادستان لاهیجان را در کارنامه خود دارد.

علی راشد نیز از این پس در منصب رئیس شعبه 7 دادگاه خانواده رشت به خدمت در دستگاه قضایی ادامه خواهد داد.