مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازشناسایی سه شرکت لبنیات بزرگ گران فروش در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، غلامرضا صالحی با اشاره به شناسایی سه شرکت لبنیات بزرگ گران فروش در اصفهان گفت:از افزایش قیمت و عرضه بعضی از محصولات سه شرکت لبنی بزرگ در اصفهان جلوگیری شد.

وی افزود: با افزایش ارزش دلار در بازار، سه شرکت تولید کننده لبنیات اقدام به افزایش خودسرانه قیمت تعدادی از محصولات خود و عرضه در بازار استان اصفهان کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: گشت تعزیرات حکومتی اصفهان از عرضه بعضی از محصولات سه شرکت بزرگ تولید کننده لبنیات مستقر در استان های دیگر با قیمت بالا جلوگیری و شرکت های عرضه کننده مجبور به جمع آوری محصولات و برگرداندن قیمت به قبل شدند.