نقشه های هواشناسی نشان دهنده فعالیت توده هوای ناپایدار در استان گیلان است.

به گزارش خرگزاری موج از گیلان، نقشه های هواشناسی نشان دهنده فعالیت توده هوای ناپایدار در استان گیلان است.

براساس شرایط برای برای رگبار باران، به ویژه در ارتفاعات و دامنه های شرق گیلان (گاهی شدید) و رعد وبرق در مناطق مستعد احتمال تگرگ طی 36 یاعت آینده مهیا است.

از شنبه با تقویت هوای خنک و بارانی، ضمن کاهش دما(5تا 10 درجه) و وزش باد(گاهی شدید) بر شدت بارش نیز افزوده خواهد شد.

بنابراین احتمال ابگرفتگی و بالا آمدن آب رودخانه ها و مسیل ها دور از انتظار نیست.

براین اساس توصیه می شود؛

- از استقرار در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها جدا خود داری شود.

- بخش های مختلف کشاورزی برنامه ریزی و تمهیدات لازم رابه عمل آوردند.

- در زمان وقوع رعد وبرق از استقرار در مزارع برنج و نواحی مرتفع بویژه باغات چای خودداری شود.

- بخش های مختلف اجرایی استان نظیر مدیریت بحران، سازمان آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت برق منطقه ای و توزیع برق، فرودگاه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، پلیس راه و پلیس راهور، فرمانداری، شهرداری و....با توجه به اطلاعیه صادره توصیه ههای کارشناسی صادر نموده اقدامات را به عمل آورند.