سومین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان بندرعباس با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و کلیه اعضاء با دستور کار کاهش متراژ صنوف تولیدی و خدمات فنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در این جلسه اظهار داشت: کاهش متراژ رسته‌های کیک پزی و قنادان باید به‌صورت کارشناسی موردبررسی قرارگیری و از تعیین سلیقه‌ای با توجه به شرایط شهر بندرعباس جلوگیری به عمل آید.

خلیل قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به‌منظور جلوگیری از اجحاف حقوق مردم، خالص فروشی رسته‌های شیرینی فروشی، میوه‌فروشی و مواد پروتئینی (کسر کردن وزن ظرف به‌ویژه شیرینی، میوه و مواد پروتئینی) باید اجرائی شود.

رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان بندرعباس از بی‌سامانی وانت‌بارها در شهر بندرعباس گلایه کرد و گفت: وانت‌بارها باید ساماندهی شوند چراکه این موضوع تبعات سنگینی را به بازار میوه‌فروشان و برخی رسته‌های صنفی و حتی زیباسازی شهر وارد ساخته است.

وی  با اشاره به اینکه نابسامانی وانت‌بارها در تمامی خیابان‌های شهر بندرعباس حتی به‌صورت شبانه دیده می‌شود که سبب نارضایتی میوه‌فروشان شده است، افزود: باید بستر مناسبی جهت رفاه حال شهروندان فراهم نماییم و وانت‌بارهای سیار را ساماندهی و به یک مکان واحد هدایت نماییم.

به گزارش موج که پس از بحث و تبادل‌نظر اعضا مقــرر گردید جـهت تعیین حداقل متراژ رسته‌های کیک پزی و قنادان در قالب کمیته کارشناسی موردبررسی قرار گیرد و گزارش مربوطه جهت اخذ تصمیم نهائی به کمیسیون نظارت ارائه نمایند همچنین خالص فروشی رسته‌های شیرینی فروشی، میوه‌فروشی و مواد پروتئینی با موافقت تمام اعضا به تصویب رسید‎.‎