همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) بیش از ۱۶۰هزار قرص نان در اصفهان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع) حدود 400نانوایی در اصفهان بیش از ۱۶۰هزار قرص نان در اصفهان توزیع کردند.

بیش از ۱۶۰هزار قرص نان صلواتی همزمان با میلاد امام حسن مجتبی(ع)  بین روزه داران در مساجد، مراکز پخت نان، سرای سالمندان، مراکز درمانی و خیریه ها توزیع شد.