سرپرست فرمانداری شادگان گفت: جهت رفع مشکلات روستاهای بخش تابعه شهرستان شادگان ، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و تقویت معیشت مردم، استفاده از ظرفیت گردشگری مهمترین راهکار است.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، در جلسه بخشداران منطقه 3 استان خوزستان  سعید حاجیان  با اشاره به رفع مشکلات روستاهای بخش تابعه شهرستان شادگان، عنوان کرد: ایجاد اشتغال روستاییان و تقویت معیشت مردم، استفاده از ظرفیت گردشگری شهرستان، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها  و تاکید بر توسعه عمران دهیاری های بخش های از بخش های تابعه از مهمترین ضرورت های توسعه شادگان است.

همچنین عبدالله حسینی مدیرکل امور روستایی وشوراها استانداری خوزستان بیان کرد: سهم کلی استان درخصوص طرح های اشتغالزایی 210میلیارد ریال است که تعداد طرح های مصوب بانکی شهرستان شادگان  20طرح می باشد به مبلغ 120 میلیارد ریال  و اشتغال 140نفر 17نفر مرد و 3 زن در حوزه های بسته بندی خرما ،خیاطی ،تیرچه بلوک زنی،پرورش گوساله ،کشت یونجه  ومحصولات معدنی است که خوشبختانه  عملکرد شهرستان رو به رشد می باشد.

وی خاطر نشان کرد: شهرستان شادگان با توجه به ظرفیت های آن در زمینه های گوناگون در سال 97 شرکت های تعاونی و دهیاران بخش های شهرستان باتوجه به ظرفیت ها اقدام و برنامه های خود را اجرایی خواهند نمود.